Stedenbouw

Focus

Bij mijn ontwerpen en rapporten richt ik me op:

 • methodische ruimtelijke analyse;
 • consistente functionele en ruimtelijke structuren;
 • op de omgeving afgestemde, maar op zichzelf significante vormgeving;
 • toekomstwaarde van onroerend goed, onder andere door flexibiliteit ten aanzien van gebruik, gebiedsinrichting en bebouwing.

Methodische ruimtelijke analyse

Al decennia lang pas ik al een methode toe voor analyse van plangebieden met een stedenbouwkundig complexe situatie. Het gaat dan om de functionele en ruimtelijke kenmerken en om de sterke en zwakke onderdelen van die plangebieden vast te stellen. Deze kwalitatieve ruimtelijke inventarisatie en analyse leg ik vast in een rapportage met veel beelden (foto’s, schetsen, tekeningen) en bondige teksten.

Deze methode wordt hoog gewaardeerd door opdrachtgevers en overige betrokkenen, zoals beoordelende instanties. Het blijkt een degelijke basis voor de eigenlijke planvorming. Zo heb ik voor de gemeente Hengelo een methodische analyse voor de zuidelijke helft van het stedelijke gebied opgesteld. Aan de hand hiervan heb ik een masterplan voor dit gebied ontworpen. Dit masterplan gaf een concrete visie op de herinrichting en de nieuwe bebouwing. Hierdoor werd een aanzienlijke ruimtelijke en functionele kwaliteitsslag mogelijk.

Stedenbouwkundige beeldkwaliteitsplannen

Een beeldkwaliteitsplan vormt de overgang tussen een globaal stedenbouwkundig plan of programma en het bebouwings- en/of inrichtingsplan van een gebied. Daardoor geeft het in een vroeg stadium alle betrokkenen inzicht in de toekomstige ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het plangebied.

Supervisor / vormcoördinator

Als ik voor een bepaald gebied een beeldkwaliteitsplan heb ontworpen, word ik vaak ook gevraagd als supervisor of vormcoördinator. In die functie stuur ik de architecten en bijvoorbeeld ook de landschapsarchitecten aan, die de concrete bouw- en inrichtingsplannen gaan opstellen.

Globaal overzicht opdrachten

 1. regionale structuurvisie voor de Noordflank van de Randstad, opdracht van de provincie Noord-Holland;
 2. structuurvisies en -plannen, o.a. voor de gehele gemeentelijke gebieden van Breukelen en Beverwijk;
 3. masterplans en wervende visies met methodische kwaliteitsanalyses voor hoogwaardige stedelijke (her)ontwikkeling, o.a. te Leiden, Hengelo, Sittard, alsook in Duitsland te Bremen en Frankfurt;
 4. bestemmingsplannen en stedelijke (her)inrichtingsplannen, o.a. te Zwolle, Den Haag, Mijdrecht en Breukelen;
 5. beeldkwaliteitsplannen voor (her)ontwikkelingslocaties, o.a. te Utrecht, Breukelen, Naarden en Geldermalsen;
 6. supervisor / vormcoördinator voor ontwikkelingslocaties, o.a. te Breukelen, Mijdrecht en Geldermalsen;
 7. externe planpresentaties, zoals ten behoeve van beoordelingen door bestuursinstanties, inspraak en persvoorlichting, o.a. te Naarden, Mijdrecht, Breukelen en Neerijnen, voor Gedeputeerde Staten van Gelderland, alsook in Duitsland voor de Senaat van de deelstaat Bremen

Zie hier een voorbeeld van een stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan.

Bent u op zoek naar een stedenbouwkundig ontwerper of adviseur, neem dan contact met mij op.