Brainstormsessie

Snel resultaat

Opdrachtgevers weten vaak wel wat hun wensen ongeveer zijn, maar meestal niet hoe die er ruimtelijk uit kunnen zien. Daarom ga ik direct na de opdrachtverstrekking met de opdrachtgever aan tafel met schetsrol en potlood. Dat werkt het snelst. Tijdens die ‘brainstorm’ schets ik vlot en elementair allerlei mogelijkheden, vaak in modellen en varianten. Die schetsen kunnen gaan over de hoofdopzet van een gebouw en/of terrein, maar ook over bepaalde onderdelen daarvan, zoals een aanbouw.

Het voordeel van mijn werkwijze is dat de opdrachtgever vanaf het begin de vormgeving mee bepaalt. Bovendien kan hij of zij na de brainstorm aan de hand van mijn snelle schetsen de gewenste keuzes maken over het ontwerp. Daarna kunnen alsnog veranderingen besproken en doorgevoerd worden. De uiteindelijke opzet stuur ik naar de opdrachtgever.

De opdrachtgever deelt mij daarna mee of hij of zij mij voor het verdere proces wil inschakelen, zoals voor een vergunningaanvraag. Zo niet, dan kan in overleg met mij besloten worden om de door mij gemaakte schetsen en tekeningen uit te laten werken door derde(n), zoals een andere architect, ingenieursbureau of aannemer. Natuurlijk verneem ik dan wel graag over het uiteindelijke ontwerp en de uitvoering ervan!

Heeft u interesse in een brainstormsessie, neem dan contact met mij op.

Klik hier om voorbeelden te zien van schetsen die ik tijdens een brainstormsessie heb gemaakt.